บันทึกแผ่นศิลา จีน

บันทึกแผ่นศิลา จีน

ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา​ใน​จีน
เป็นหลักฐานเหตุการณ์วันประสูติ​-​ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
ที่ถูกบันทึก​โดย​ราชวงศ์จีน​ ​ใน​สมัยพุทธกาล​

– แผ่นดินพระเจ้าโจวเจา เกิดแผ่นดินไหว มีแสงหลากสี พวยขึ้นบนท้องฟ้า ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6
– โหราจารย์กราบทูลว่า ณ เวลานี้ มีพระบรมศาสดาบังเกิดขึ้นในแผ่นดินด้านทิศตะวันตกของแผ่นดินจีน และอีก 1000 ปีข้างหน้าคำสอนของท่านจะมาเผยแผ่ในแผ่นดินจีน
– เหตุการณ์ได้ถูกบันทึกบนแผ่นศิลา (ตามอรรถกโถจารย์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ที่อื่นไม่มีการบันทึก)
เพลงบันทึกแผ่นศิลา
ประวัติพระพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน

อ้างอิง​จาก​ ​ซื่อคู่​เฉวียนซู​ : ​จึปู้​ ​เล่มที่​ 21 ​ซึ่ง​เป็น​หนังสือชุดที่รวบรวมตำ​รา​ความ​รู้ของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์​โจว​ ​จน​ถึง​ ​ยุคราชวงศ์ชิง


ที่มา www.dmc.tv

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *