ปักรากแก้ว

     เออ!  ขอให้เจริญ ๆ  อย่าไปไหนเลยนะ ใครเขาว่าที่ไหนดี  ก็ช่างเขาเถอะ เราปักหลักรากแก้วอยู่ที่นี่แหละ ปักรากแก้วของเราอยู่ที่ศูนย์พุทธจักรฯ  นี่แหละ

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *