สมหวังดังใจ

สมหวังดังใจ
การให้กำลังใจผู้ทำความดี
จะมีอานิสงส์คือ ทำให้เราเป็นผู้มีกำลังใจสูงส่ง
ไม่มีใครมาตัดรอนกำลังใจได้
จะเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
สิ่งเหล่านี้จะเกื้อหนุนทำให้เราเข้าถึงธรรมได้
สมหวังดังตั้งใจ
11 กรกฎาคม 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.169

Leave a Comment

Your email address will not be published.