ดุจดวงตะวัน

ดุจดวงตะวัน
อยู่คนเดียวก็มีปัญหา
อยู่หลายคนก็มีปัญหา
อยู่ที่ไหนก็มีปัญหา
แต่เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยปัญญา
และกำลังใจซึ่งเกิดขึ้นได้
เมื่อใจหยุดนิ่งเป็นสมาธิ
มาเถิด…จงเป็นผู้ให้แสงสว่าง
ดุจดวงตะวันที่ไม่มีวันท้อ
ขึ้นสู่ท้องฟ้าทุกวัน จะตกกี่ครั้งก็ขึ้นใหม่
เพราะฉะนั้นอย่าห่างจากการเจริญสมาธิ ภาวนา
ให้วางใจไว้ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ตลอดเวลา
แล้วเราจะเป็นผู้ที่มีความสุขความสว่าง
เป็นดุจดวงตะวันที่แท้จริง
สามารถให้แสงสว่างแก่ตนเองและทุกๆคนได้
15 กุมภาพันธ์ 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.165

Leave a Comment

Your email address will not be published.