เป็นตัวของตัวเอง

เป็นตัวของตัวเอง
เป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นอย่างไร
ก็เหมือนดวงอาทิตย์
ให้นึกถึงดวงอาทิตย์ ที่สว่างด้วยตัวเอง มีพลังงานอันยิ่งใหญ่
มนุษย์ก็สามารถพัฒนาตน
ไปสู่จุดที่มีความบริสุทธิ์ มีอานุภาพมากที่สุด
และเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเช่นกัน
คือมีความสุข ตลอดเวลาทั้ง 24 ชั่วโมง
และมีพลังใจเหลือเฟือ ไม่มีที่สิ้นสุด
เหมือนพลังจากดวงอาทิตย์ นั่นเอง
11 มิถุนายน 2548

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.161

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *