พลังจากการหยุดนิ่ง

พลังจากการหยุดนิ่ง
ผลจากการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอนั้น
จะช่วยให้เรามีกำลังใจเอาชนะอุปสรรค และสิ่งยั่วเย้าได้
จะสามารถชนะใจตนได้ ชนะสิ่งเหล่านั้นได้
เพราะใจเรามีพลังจากการหยุดนิ่งทุกๆ วันไม่ขาดเลย
แม้แต่เพียงวันเดียว
นี้เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงจำเอาไว้
10 พฤษภาคม 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.137

Leave a Comment

Your email address will not be published.