ภาวนา…อาหารทางใจ

ภาวนา…อาหารทางใจ
เราต้องสอนตัวเอง
ให้เจริญสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆ..ขาดไม่ได้เลย
เหมือนอากาศที่ต้องหายใจเข้าออกทุกวัน
เหมือนอาหารที่ต้องรับประทานทุกวัน
แต่นี่เป็นอาหารทางใจ
เป็นสิ่งที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวของเราเอง
เป็นภูมิคุ้มกันภายในใจ
เราจะเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกหนทุกแห่ง
มีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้า
ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด
เราจะไม่สูญเสียความสงบสุขของใจเลย
10 พฤษภาคม 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.131

Leave a Comment

Your email address will not be published.