ออกกำลังกาย ออกกำลังใจ

ออกกำลังกาย ออกกำลังใจ
เรามีสิทธิ์เข้าถึงธรรมใด้ทุกวัน
ถ้าเราทำ ก็เข้าถึง
ถ้าเราไม่ทำ ก็เข้าไม่ถึง
ขึ้นอยู่กับว่าทำหรือไม่ทำเท่านั้นเอง
ขยันหรือขี้เกียจ
อย่าเที่ยวไปขอกำลังใจจากใครต่อใครเลย
กำลังใจมีอยู่แล้วในตัวเราอย่างมากมายมหาศาล
ขอเพียงให้เบิกออกมาใช้ ไม่ต้องประหยัด
ยิ่งใช้ ยิ่งมี ยิ่งมาก ซึ่งเป็นเรื่องแปลก
เหมือนกำลังกาย ถ้านอนอยู่เฉยๆ ก็ไม่มี ต้องออกแรง ออกกำลัง แล้วเราจะได้กำลังคือกำลังกาย
ใจก็เช่นเดียวกัน ต้องฝึกฝนออกกำลัง จึงจะได้กำลังใจ
14 กรกฎาคม 2546

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.127

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *