เพิ่มพูนกำลังใจ

เพิ่มพูนกำลังใจ
บางครั้งจิตใจเราก็เฟื่องฟู บางครั้งก็ฝ่อแฟบ
เพราะยังมีกิเลสอาสวะหมักดองอยู่ในใจ
จึงมีความจำเป็นต้องเข้าใกล้ครูบาอาจารย์
เข้าใกล้หมู่คณะนักสร้างบารมี
ในยามที่รู้สึกท้อถอย
เมื่อได้ฟังโอวาทจากพระอาจารย์หรือ
เห็นความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ
เห็นเพื่อนสหธรรมิกตั้งใจทำความเพียรในธรรมปฏิบัติ
เพื่อละกิเลสอาสวะที่แม้ยังมีอยู่
แต่ก็ทำให้เรามีกำลังใจสูงส่งในการปฏิบัติธรรมต่อไป
เพื่อขจัดกิเลสอาสวะนั้นให้จงได้
1 สิงหาคม 2547

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.125

Leave a Comment

Your email address will not be published.