ดวงตะวันภายใน

ดวงตะวันภายใน
ดวงตะวันภายในจะขึ้นได้เมื่อเราหยุดใจนิ่ง
เป็นดวงสว่างไสว ทั้งกลางวันและกลางคืน
ดวงตะวันภายนอกนั้น สว่างแค่ครึ่งวัน หลังจากนั้นก็ลาลับไป
แต่ถ้าเราเข้าถึงดวงตะวันภายใน
ชีวิตเราจะไม่พบกับความมืดเลย
ไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ใด
แม้เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นได้ ตามใจปรารถนา
แต่เราก็สามารถอยู่เหนือสถานการณ์นั้นได้
เมื่อใจเราเชื่อมอยู่กับความสุข จากดวงธรรมภายใน
23 มิถุนายน 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.123

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *