ความสุขวิ่งมาหา

ความสุขวิ่งมาหา
เราต้องทำสมาธิ
เพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายใน
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อเรานำใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว
พอใจหยุดนิ่งใด้ ความสุขก็จะวิ่งมาหาเรา
ไม่ใช่เราวิ่งไปหาความสุข
เมื่อใจตั้งมั่นแล้วจะคิด พูด ทำอะไรก็ดีไปหมด
ผลคือ..ชีวิตมีความสุขมีความสำเร็จ
เราจะไม่รู้สึกว่ามีอะไรเป็นปัญหา หรืออุปสรรคของชีวิตเลย
จะลดความขัดแย้งภายในตัวเองกับสมาชิกภายในบ้านและคนนอกบ้าน
มีพลังใจที่จะละความชั่ว
ความสามารถอดทน อดกลั้นต่อการทำชั่วจะเกิดขึ้นมาเองด้วยความสมัครใจ
ไม่มีความรู้สึกว่าต้องฝืน หรือต้องพยายามในการละเว้นความชั่วแต่อย่างใด
เพราะมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความสุข
25 กันยายน 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.121

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *