แผ่ขยายความสุข

แผ่ขยายความสุข
เมื่อเข้าถึงความสุขจากสมาธิแล้ว
เราจะมีความเบิกบาน ชุ่มชื่น
แผ่ขยายจากใจไปสู่ระบบประสาท กล้ามเนื้อ
ทำให้ผู้ใกล้ชิดทั้งในบ้านและนอกบ้านเห็นความแตกต่าง อยากจะเข้าใกล้เรา
เพราะทำให้พวกเขาพลอยมีความสุขไปด้วย
กระแสจากใจเรา จะช่วยคลี่คลายความเครียด และมลทินในดวงใจของทุกคน
สิ่งแวดล้อมก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น
อีกทั้งช่วยลดความขัดแย้ง
ซึ่งแม้จะยังมีอยู่
ก็อยู่ในระดับที่ทำงานร่วมกันได้
สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางร่วมกันได้
11 ธันวาคม 2548

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.119

Leave a Comment

Your email address will not be published.