อยู่เย็น เป็นสุข

อยู่เย็น เป็นสุข
เมื่อใจเป็นสมาธิอยู่กลางกายแล้ว
เราย่อมอยู่เย็น และเป็นสุข
คือเย็นกายเย็นใจอยู่ภายใน
การฝึกเช่นนี้จะทำให้เราเป็นสุข
ทั้งหลับ ทั้งตื่น หลับก็ง่าย ไม่ฝันร้ายหรือไม่ฝันเลย
ถ้าฝัน ก็จะฝันเรื่องดีๆ มีสิริมงคล
ยามใดที่ตื่นขึ้นมา
ก็เหมือนกับเราออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์
แหล่งแห่งความสุขอันไม่มีประมาณ
แหล่งแห่งดวงปัญญาที่ไม่มีขอบเขต
และแหล่งแห่งกำลังใจที่ไม่สิ้นสุด
สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น
พร้อมกับการที่เราลืมตาตื่นขึ้นมา
11 ธันวาคม 2548

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.115

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *