หัวใจผลิบาน

หัวใจผลิบาน
การปฏิบัติธรรม
จะช่วยให้เราอยู่กับคนที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบ
ได้อย่างมีความสุข ภายในมีใจตั้งมั่น
เราจะมองเห็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวแตกต่างไปจากเดิม
ทั้งๆ ที่สิ่งเหล่านั้นก็ยังเหมือนเดิม
เป็นเพราะใจของเราได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
จากที่ไม่ตั้งมั่น ก็ทำใจให้อยู่ภายในอย่างมั่นคง
แล้วใจจะขยายกว้าง
เราจะมองคน สัตว์ สิ่งของต่างๆ
ด้วยความสดชื่น เบิกบานกว่าทุกๆ วัน
จะมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้า
เป็นปกติตามธรรมชาติเหมือนดอกไม้ที่ผลิบาน
เพราะน้ำเลี้ยงดอกไม้อันสดใส
เช่นเดียวกับหัวใจของเราที่ผลิบาน
เพราะน้ำเลี้ยงหัวใจอันสดชื่น
ที่เกิดขึ้นได้เมื่อใจหยุดนิ่ง
11 ธันวาคม 2548

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.113

Leave a Comment

Your email address will not be published.