ตั้งต้นชีวิตใหม่ที่กลางกาย

ตั้งต้นชีวิตใหม่ที่กลางกาย
กลางกายของเราเป็นเหมือนห้องสมุดใหญ่
ที่ไม่มีขอบเขต
สามารถตอบคำถามเราได้
เปลี่ยนแปลงชีวิตได้
ทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
และมีพลังใจอย่างเหลือเฟือในการสร้างบารมี
ทั้งทำด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่น
การที่เราสามารถตั้งใจไว้ที่กลางกายได้
จึงเรียกว่า“ตั้งต้นชีวิตใหม่”
เราจะรู้จักตรงนี้ได้ ก็ต่อเมื่อมีประสบการณ์ภายในคือ
ใจหยุดนิ่งแล้วเท่านั้น
24 กรกฎาคม 2548

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.110

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *