เหนือสิ่งแวดล้อม

เหนือสิ่งแวดล้อม
เมื่อเราระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยภายใน
ท่านจะคุ้มครองเรา ยกเว้นเรามีวิบากกรรมข้ามชาติมา
ถึงกระนั้นเราก็จะพร้อมเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
แม้ความตายไม่มีนิมิตหมาย
เราจะอยู่เหนือความกลัวตาย
ไม่หวั่นว่าจะตายด้วยอะไร ที่ไหน เมื่อไร
เพียงทำใจหยุดนิ่ง จนเข้าถึงสภาวธรรมภายในได้
แล้วเราจะมีความสุข
มีความรักและความปรารถนาดีที่ยิ่งใหญ่ต่อเพื่อนมนุษย์
เหนือสิ่งแวดล้อมรอบตัว
สิ่งแวดล้อมจะไม่มีอิทธิพล
ต่อใจของผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวแล้ว
22 มิถุนายน 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.109

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *