ภายนอกเคลื่อนไหวภายในหยุดนิ่ง

ภายนอกเคลื่อนไหวภายในหยุดนิ่ง
การงานทางโลกนั้นเป็นเพียงงานอดิเรก
ที่เราสามารถทำควบคู่ไปกับงานทางธรรมได้
คือการหยุดใจนิ่งอยู่ในกลางกาย
ภายนอกก็เคลื่อนไหว ทำภารกิจหรือกิจกรรม
ไม่ว่าจะศึกษาเล่าเรียน ครองเรือน ทำมาหากิน ค้าขายหรือสิ่งใดก็ตาม
เราสามารถควบคุมใจ
ให้อยู่เหนือสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่พลิกผัน
เพื่อไม่ให้ใจของเราเป็นทุกข์
และเป็นประดุจจุดเย็นที่อยู่กลางเตาหลอม
4 มิถุนายน 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.107

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *