ใจสงบพบความสว่าง

ใจสงบพบความสว่าง
เมื่อเราทำตัวให้ผ่อนคลายสบายๆ ทำใจให้สงบ
เราก็จะพบความสว่างภายใน พบศูนย์กลางกาย
เราสามารถใช้เส้นทางนี้
เพื่อออกจากความทุกข์ทรมาน ด้วยตัวของเราเอง
10 กรกฎาคม 2545

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.103

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *