ไม่ขยายความทุกข์

ไม่ขยายความทุกข์
เราจะเห็นได้ว่า ความทุกข์อยู่กับเราเพียงชั่วคราว
ถ้าเราเข้าใจ ไม่ขยายความทุกข์
ทำเป็นลืมๆ เหมือนไม่เคยเจอความทุกข์
หยุดใจนิ่งๆ ไปก่อน แม้ยังรุกไปข้างหน้าไม่ได้
ก็ให้รักษาที่มีเอาไว้ รักษาที่มั่นของใจให้มั่นคง
29 มีนาคม 2546

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.89

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *