ใจเป็นธาตุสำเร็จ

ใจเป็นธาตุสำเร็จ
ให้เราเลื่อนความขุ่นมัว ความวิตกกังวล ความเศร้าซึม เครียด เบื่อ กลุ้ม อะไรต่างๆ ออกไปเสียก่อน
เป็นเรื่องแปลก เพราะใจเป็นธาตุสำเร็จ
ถ้าอยากจะกลุ้มก็ให้นึกเรื่องกลุ้ม แล้วเราจะสมหวังทันที
ถ้าอยากวิตก จงคิดเรื่องที่ทำให้วิตก
ถ้าอยากจะมีใจใส ให้เรานึกถึงเรื่องใสๆ ของใสๆ บุคคลใสๆ
บุคคลอันเลิศอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงปู่วัดปากน้ำ เป็นต้น
ถ้านึกถึงของใสๆ เช่น ดวงแก้ว หรือพระแก้วใสเอาไว้ในกลางกาย
ใจเราก็จะเป็นกุศลตามไปด้วย
ทุกอย่างจึงแล้วแต่เรา เพราะใจเป็นธาตุสำเร็จ
5 พฤษภาคม 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.87

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *