คิดอย่างไรเป็นอย่างนั้น

คิดอย่างไรเป็นอย่างนั้น
หากเรารู้จักคิด เราจะสรรหาแต่ความคิดที่จรรโลงใจ
เพราะจริงๆ แล้วเราสามารถหาความสุขได้ทุกวัน
ขึ้นอยู่กับว่าเราจะคิดอะไร
ถ้าจะให้กลุ้ม ก็คิดเรื่องที่ทำให้กลุ้ม
ถ้าจะให้มีความสุข ก็ต้องคิดเรื่องที่ทำให้มีความสุข
ไม่มีใครมาขู่บังคับให้เราคิดเลย
เราอยู่ตามลำพัง คิดตามลำพัง
จะสุขหรือทุกข์ จึงอยู่ที่ความคิดของเรา
14 กันยายน 2547

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.85

Leave a Comment

Your email address will not be published.