ความทุกข์ล่มสลาย

ความทุกข์ล่มสลาย
ในยามที่ประสบทุกข์ เราต้องนึกถึงบุญ
นึกถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อให้คลายทุกข์ ออกจากทุกข์
เมื่อขจัดทุกข์ได้แล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมกันต่อไป
เพราะยามใดที่เราเข้าถึงความสุขภายใน
ความกลุ้มก็จะหายไป ลืมไปเลย
มีแต่ความปีติเบิกบาน
ความทุกข์จะล่มสลายหายไป เหมือนคบเพลิงที่ดับลง
เมื่อชุ่มสายฝน จิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ใสขึ้น
30 มีนาคม 2545

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.83

Leave a Comment

Your email address will not be published.