ทำไปพร้อมๆกัน

ทำไปพร้อมๆกัน
กฎแห่งกรรม ทำให้เราเกรงกลัวต่อผลของบาป
เพราะเรารู้แล้วว่า ถ้ามีพฤติกรรมไม่ดี ก็จะมีอบายเป็นที่ไป
มีความทุกข์ทรมานมากกว่าในโลกมนุษย์หลายเท่า
เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะได้อดทน บำเพ็ญตบะ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะอุปสรรค
มีปัญหาก็แก้ไป.
มีงานก็ทำไป..
บุญก็ต้องสร้างและเจริญสมาธิภาวนาไปด้วย
ต้องทำไปพร้อมๆ กันอย่างนี้
12 ธันวาคม 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.79

Leave a Comment

Your email address will not be published.