ตั้งหลักใหม่

ตั้งหลักใหม่
เมื่อทราบเรื่องกฎแห่งกรรมแล้ว
เราควรจะใช้หลักวิชชา
ในการสู้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น
โดยเริ่มตั้งหลักเสียก่อน
แล้วคิดหาทางออกอย่างถูกต้อง
ไม่ต้องดื่มเหล้า เล่นการพนัน เที่ยวเตร่ หรือผูกคอตาย
ยามใดที่ประสบทุกข์ เราต้องนึกถึงธรรมะ แล้วฝึกใจให้หยุดนิ่ง อดทนสร้างความดีหนีกรรม
ด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
12 ธันวาคม 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.76

Leave a Comment

Your email address will not be published.