เพราะวิบากกรรม

เพราะวิบากกรรม
กฎแห่งกรรมนี้เราต้องศึกษา
เมื่อศึกษาแล้วก็ไม่ควรจะอับเฉา เหงาหงอย ท้อแท้
หรือปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม
โดยไม่สู้ชีวิตหรือหนีปัญหา
เราศึกษาเพื่อให้รู้และเข้าใจว่า
พฤติกรรมของเราล้วนมีผลเป็นวิบากกรรม
ไม่ว่าจะคิด พูด หรือทำ ล้วนมีผลทั้งสิ้น
เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว เราจะได้ไม่ทุกข์ใจมากจนเกินไป
ยามใดที่ประสบทุกข์ เราจะได้ตระหนักว่า
นี่เป็นเพราะวิบากกรรมของเราเอง
12 ธันวาคม 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.74

Leave a Comment

Your email address will not be published.