บุญมากอุปสรรคน้อย บุญน้อยอุปสรรคมาก

บุญมากอุปสรรคน้อย บุญน้อยอุปสรรคมาก
คนมีบุญมาก..อุปสรรคชีวิตก็น้อย
คนมีบุญน้อย..อุปสรรคชีวิตก็มาก
นี้คือความจริง ที่ต้องศึกษากันให้ดี
เป็นโชคของเรา ที่ได้รับความรู้นี้
จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เราจึงต้องสั่งสมบุญกันให้มาก ๆ เข้าไว้
เพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จ
13 มีนาคม 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.72

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *