ต้องบุญถึง

ต้องบุญถึง
บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต
ถ้าเราเป็นนักธุรกิจที่จะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ ๆ
หลังจากที่เราได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ มาแล้วต้องตอบ Yes หรือ No เท่านั้น คือตกลงหรือไม่ตกลง
ถ้าตัดสินใจถูก เราก็จะประสบความสำเร็จ
ถ้าตัดสินใจผิด ชีวิตก็ลำเค็ญ
บางคนเชื่อว่าตัดสินใจถูกเพราะโชคช่วย
หรือบางคนคิดว่าที่ล้มเหลวก็เพราะดวงไม่ดี
แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังโชคชะตา ก็คือบุญนั่นเอง
แม้จะมีทุนถึง ทีมถึง ใจถึง ถึงพร้อมด้วยปัจจัยต่าง ๆ
แต่ถ้าบุญไม่ถึง ก็ยังไปไม่ถึงดวงดาว
ไม่ประสบความสำเร็จอยู่นั่นเอง
1 ตุลาคม 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.70

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *