ขวัญและกำลังใจ

ขวัญและกำลังใจ
กำลังใจมีอยู่แล้ว ในตัวของเราทุกคน
ปัญญาก็มีอยู่ ไม่ต้องแสวงหาจากที่อื่น
ถ้าหากเราเอามาใช้ ก็จะยิ่งมีกำลังใจ
ยิ่งมีความรอบรู้ ขวัญก็มีอยู่ในตัว
จะทำขวัญให้ดี ก็ต้องสั่งสมความดี
สั่งสมบุญบารมีให้มากๆ เมื่อบุญเกิดขึ้น
ขวัญและกำลังใจ ก็จะพลอยดีไปด้วย
2 พฤษภาคม 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.68

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *