แค่คิดก็สำเร็จ

แค่คิดก็สำเร็จ
ความเชื่อที่ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้
เพราะหนึ่งสมองสองมือ คือต้องขยัน ต้องเก่ง
ต้องทำด้วยตัวเองนั้น ถูกต้องเพียงส่วนหนึ่ง
แต่ยังไม่สมบูรณ์
เพราะบางทีมีหลายสมองหลายมือ
ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเลย
แต่สำหรับบางคน ไม่ได้ใช้สมองกับมือ
แค่นึกๆ คิดๆ ดำริอยู่ในใจก็สำเร็จได้
เพราะมีคนมาคอยช่วยเหลือ
และมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นมาเอื้ออำนวย
ทั้งนี้ก็เพราะกำลังบุญ นับว่าน่ามหัศจรรย์ทีเดียว
13 สิงหาคม 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.66

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *