พลังบุญพลังใจ

พลังบุญพลังใจ
บุญเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต
ในธุรกิจ หน้าที่การงานและกิจการน้อยใหญ่
จะบันดาลให้เรามีความคิดที่ดี มีกำลังใจสูงส่ง
มีคำพูดอันทรงพลัง กระทำสิ่งใดก็บรรลุผล
จะมีพวกพ้องบริวาร และลูกน้องที่ดีมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลเรา ทำให้พบแต่เหตุการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วย
เพราะฉะนั้นพึงทำบุญเอาไว้เถิด ประเสริฐนัก
13 สิงหาคม 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.64

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *