ใจเป็นต้นแหล่ง

ใจเป็นต้นแหล่ง
จงอย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์
ต้องทำใจให้สงบนิ่ง
เพื่อไม่ให้เราสูญเสียความสงบของใจ
เพราะใจเป็นแหล่งแห่งพลังงาน แหล่งแห่งกำลังใจ
แหล่งแห่งดวงปัญญา แหล่งของบุญ
ที่เราทำมาข้ามภพข้ามชาติ
บุญจะช่วยคลี่คลายปัญหา ซึ่งเกิดจากบาปอกุศล
ที่เราได้พลาดพลั้งทำไปในอดีต
ซึ่งจะแก้ไขได้ต้องอาศัยบุญเท่านั้น
วิธีอื่นไม่สามารถแก้ไขได้
พลังบุญเท่านั้นจึงจะแก้พลังบาป
บุญธาตุสามารถแก้บาปธาตุได้
นี้เป็นหลักสำคัญ
26 ตุลาคม 2545

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.63

Leave a Comment

Your email address will not be published.