สมาธิคือบ่อเกิดแห่งปัญญา

สมาธิคือบ่อเกิดแห่งปัญญา
ปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยปัญญา
ปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิ
เพราะสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา
สมาธิก็คือใจที่หยุดนิ่งนั่นเอง
เมื่อเราหยุดใจได้ถูกส่วน แล้วเราจะเข้าถึง..
กระแสแห่งความสุข กระแสแห่งปัญญา
นำไปสู่การแก้ปัญหาด้วยใจที่ใส
เปี่ยมไปด้วย ความรอบรู้และพลังแห่งความดี
ทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จ ไม่ช้าก็เร็ว
28 กันยายน 2546

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.59

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *