อดทน

อดทน
คำว่า“อดทน” หมายความว่า
แม้จะมีแรงกดดันมาจากทุกทิศทาง
ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
ทั้งในขณะหลับ ตื่น ยืนเดิน นั่ง นอน
ก็ขอให้เรา“ทน”
เราต้องสู้..สู้ในการสร้างความดี สร้างบุญบารมี
ให้ครบถ้วนบริบูรณ์
อย่าได้ท้อแท้หรือท้อถอย
10 สิงหาคม 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.55

Leave a Comment

Your email address will not be published.