สอนตัวเองให้ได้

สอนตัวเองให้ได้
กำลังใจนั้นมีอยู่แล้วในตัวเรา
จะดึงออกมาใช้เท่าไรก็ได้ทั้งนั้น
เพราะมีมากอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ยิ่งใหญ่มหาศาล..กว่าภูเขาหิมาลัย
กว้างใหญ่ไพศาล..กว่ามหาสมุทร
เป็นดุจทะเลแห่งกำลังใจที่ไร้ฝั่ง
ต้องสอนตัวเองให้ได้อย่างนี้
แล้วตึงกำลังใจออกมาใช้บ่อยๆ
อย่าฝึกนิสัยท้อแท้ เบื่อหน่าย สิ้นหวัง
เพราะจะติดข้ามภพข้ามชาติไป
15 กรกฎาคม 2544

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.51

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *