อุปสรรคมีไว้ให้ข้าม

อุปสรรคมีเอาไว้ให้ข้าม
ทะเลงดงาม เมื่อยามมีคลื่น
ถ้าเอากระดานไปโต้คลื่น
แล้วกลับพบว่าไม่มีคลื่น
เราจะหงุดหงิดทีเดียว
ทะเลชีวิตก็เช่นกัน
ต้องมีคลื่น จึงจะงดงาม
ต้องมีอุปสรรคกันบ้าง
ขอเพียงเรารักษาใจไว้
ณ ศูนย์กลางกาย

เหมือนเรายืน
อยู่บนกระดานโต้คลื่น
โดยไม่หวั่นไหวในทุก ๆ สิ่ง
จะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ
การงานหรือเรื่องอะไรต่างๆ
จงทำใจให้เข้มแข็ง
แต่อย่าแข็งกร้าว
ต้องแข็งแกร่งเข้าไว้
ด้วยการฝึกใจหยุดนิ่ง
ในสมาธิให้ได้ทุกวัน
23 กุมภาพันธ์ 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.44

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *