วิชชาชีวิต

วิชชาชีวิต
ความจริงของชีวิตคือ…
เราไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยวิชาชีพ เพียงอย่างเดียว
ต้องมีวิชชาชีวิต คอยเคียงข้างเป็นกัลยาณมิตรให้ด้วย
เพราะยามใดที่มีอุปสรรค
เรายังสามารถอาศัยวิชชาชีวิต
ที่เรียนรู้มา คอยประคับประคอง
ให้ข้ามพ้นอุปสรรคนั้นได้
30 มิถุนายน 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.43

Leave a Comment

Your email address will not be published.