บางอย่างแก้ได้ บางอย่างแก้ไม่ได้

บางอย่างแก้ได้ บางอย่างแก้ไม่ได้
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น
บางอย่างแก้ไขได้ บางอย่างแก้ไขไม่ได้
บางอย่างแก้ได้ในทันที บางอย่างต้องใช้เวลามากขึ้น
แต่บางอย่างใช้เวลาแล้ว ก็แก้ไม่ได้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปว่า ปัญหามี 2 อย่าง
คือ สเตกิจฉา กับ อเตกิจฉา
หมายถึงแก้ไขได้และแก้ไขไม่ได้
ตัวอย่าง เช่น มีดบาดนิ้วของเราเป็นแผล อันนี้แก้ได้
แต่ถ้าหากคอขาด ก็แก้ไม่ได้ ต้องไปเกิดใหม่เท่านั้น
เราต้องคำนึงถึงความจริงของชีวิตและงาน
ว่าเป็นเช่นนั้นเอง ฉะนั้นเมื่อเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้
เราก็ต้องรักษาใจให้ใสๆ เอาไว้
ไม่ปล่อยให้ทุกข์ใจไปกว่านั้น แล้วจึงปรับปรุงแก้ไขตนเอง
เพื่อที่ว่าภพชาติต่อไป เราจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่า
ไม่ต้องประสบวิบากกรรมหรืออุปสรรคของชีวิต
เหมือนในภพชาตินี้อีก
26 กันยายน 2545

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.38

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *