รู้ความจริงของชีวิต

รู้ความจริงของชีวิต
เด็ก..ก็มีปัญหาแบบเด็ก
วัยรุ่น..ก็มีปัญหาแบบวัยรุ่น
หนุ่มสาว..ก็มีปัญหาแบบหนุ่มสาว
ผู้ใหญ่ก็มีปัญหาแบบผู้ใหญ่
อีกทั้งคนจนคน พอมีพอกิน คนรวย
ต่างก็มีปัญหาในรูปแบบของตน
เมื่อเราจะต้องเจริญเติบโต
เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต
ก็ต้องพร้อมที่จะประสบปัญหาในทุกรูปแบบ
ความรู้ที่ได้จากโรงเรียนนั้น
ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้
เราต้องมีความรู้เพิ่มเติมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในเรื่องราวความจริงของชีวิต
จึงจะสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้
ได้อย่างถูกต้องและเป็นผลสำเร็จ
14 กรกฎาคม 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.36

Leave a Comment

Your email address will not be published.