ไม่มีที่ใด…ไม่มีปัญหา

ไม่มีที่ใด…ไม่มีปัญหา
โลกนี้เป็นโลกแห่งปัญหา จึงมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา
มีกันทุกประเทศทั่วโลก ปัญหาเริ่มตั้งแต่ภายในตัวของเราเอง ปัญหาภายในบ้าน ปัญหาของเพื่อนบ้าน
หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ และนานาประเทศ
รวมถึงชนทุกระดับชั้น
ชนชั้นล่างก็มีปัญหาแบบชนชั้นล่าง
ชนชั้นกลางก็มีปัญหาแบบชนชั้นกลาง
ชนชั้นบนก็เหมือนกัน
ทั้งเศรษฐี ยาจก วณิพก ล้วนมีปัญหากันทั้งนั้น
เพียงแต่จะมีมาก มีน้อย ต่างกันไป
29 กรกฎาคม 2545

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.34

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *