ไม่หวั่นต่อมรณภัย

ไม่หวั่นต่อมรณภัย
ถ้าใจเรานิ่งเฉยได้
ความรู้สึกดี ๆ จะเกิดขึ้นมาแทนความทุกข์ใจ
ความทุกข์อะไรก็ไม่เกินความตาย
ตอนใกล้ตายนั้น ความเจ็บป่วยอาจจะบีบคั้นเรามาก
มากจนกระทั่งอยากเดินออกจากกายมนุษย์หยาบไปเลย
ส่วนทุกข์ทั่ว ๆ ไปก็ยังไม่เท่าไร
แต่ถ้าเราทำใจใส ๆ ได้
เราจะไม่หวั่นต่อมรณภัย
เพราะฉะนั้นให้เรารักษาความใสของใจเอาไว้
ทำวันนี้ของเราให้ใส ให้สว่าง
ความมืดมีไม่นานหรอก
อย่างมากก็ 12 ชั่วโมง
ชั่วโมงที่ 13 ของวันพรุ่งนี้ ก็จะสว่างแล้ว
23 มิถุนายน 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.29

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *