จากกันเป็นเรื่องธรรมดา

จากกัน เป็นเรื่องธรรมดา
การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นเรื่องธรรมดา
อย่าว่าแต่ทรัพย์สินเงินทองบ้านเรือน
แม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกัน
สิ่งที่อยู่ในร่างกายของเรายังต้องพลัดพรากจากไป
ไม่ว่าเราจะปกป้องเพียงใด
เช่น ฟันในปากยังต้องผุกร่อนหลุดร่วง
ผมบนศีรษะก็ต้องพลัดพรากไป
ขนตาก็ร่วงหล่น
ความหนุ่มสาวและความงดงามต้องจากเราไปในที่สุด
เพราะไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
เป็นเพียงของชั่วคราว
การพลัดพรากจากกันจึงเป็นเรื่องธรรมดา
ถ้าเราไม่จากมันไปก่อน มันก็จากเราไปก่อน
คน สัตว์ สิ่งของ ก็เป็นอย่างนี้เอง
15 กันยายน 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.22

Leave a Comment

Your email address will not be published.