เมื่อกิเลสกล้า ปัญญาก็หยาบ

เมื่อกิเลสกล้า ปัญญาก็หยาบ
โลกใบนี้ เป็นที่รวมของคนมีกิเลส
จะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม
ล้วนยังมีกิเลสอยู่
เมื่อกิเลสกล้าขึ้น
ปัญญาก็หยาบ
ความเร่าร้อนก็บังเกิด
แต่ถ้าเรารักษาใจให้หยุดนิ่ง เป็นสมาธิได้ตลอดเวลา
เราจะมีความเย็นจากภายใน ทำให้จิตใจมั่นคง
ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ใดๆที่เกิดขึ้น
และไม่เร่าร้อนตามไปด้วย
4 มิถุนายน 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.21

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *