แก้ไขตนเองก่อน

แก้ไขตนเองก่อน
เราต้องรู้จักปล่อยวาง
แผ่เมตตา และให้อภัยกัน
เพราะมนุษย์มีกิเลส
ต้องตกอยู่ใน
โลกธรรม 8 ประการ
ซึ่งเป็นธรรมประจำโลก
หรือเป็นของคู่โลก
คือมีลาภ แล้วก็เสื่อมลาภ
มียศ แล้วก็เสื่อมยศ
มีคนนินทา แล้วก็สรรเสริญ
มีสุข มีทุกข์ คละเคล้ากันไป
เป็นของธรรมดา
ทุกอย่างล้วนเกิดจาก
สิ่งที่เราทำไว้เองในอดีตชาติ
ช่วงใดที่บุญจากการทำทานส่งผล เราก็มีลาภ
แต่พอบุญหมด ลาภก็เสื่อมไป
เพราะไม่มีบุญรองรับ
สมบัติและยศก็เช่นเดียวกัน
ดังนั้นอย่าไปเสียเวลา
แก้ไขข้อผิดพลาดของคนอื่น
ให้แก้ไขตนเองก่อน
เมื่อแก้ได้แล้ว ชีวิตจะเป็นสุข
28 กรกฎาคม 2550
สมบัติและยศก็เช่นเดียวกัน
ดังนั้นอย่าไปเสียเวลา
แก้ไขข้อผิดพลาดของคนอื่น
ให้แก้ไขตนเองก่อน
เมื่อแก้ได้แล้ว ชีวิตจะเป็นสุข
28 กรกฎาคม 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.18

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *