โลกของคนมีกิเลส

โลกของคนมีกิเลส
ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไร
ให้เราทุกคนคิดเสียว่าเป็นเรื่องปกติของโลก
ใครต่อใครในโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นผู้มีกิเลสทั้งนั้น
มากบ้างน้อยบ้าง
บางพวกมาเพื่อชำระกิเลสอาสวะให้สิ้นไป
บางพวกมาไม่รู้เรื่องรู้ราว
ก็ดำเนินชีวิตเรื่อยเปื่อย
ส่วนมากยังไม่รู้ความจริงของชีวิต
เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาใจให้ใส ๆ
ไม่ต้องหวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้น
เมื่อปัญหามาถึงเราก็แก้กันไป
1 กรกฎาคม 2550

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.16

Leave a Comment

Your email address will not be published.