5002

500808 3 นาทีแห่งความกตัญญู Article
500808 ใครที่จะรับบทแสดงเป็นพระพุทธเจ้าคิดให้ดีนะ..เล่นกับไฟ Article
500808 วิหารคดจะทำให้เราถวายมหาสังฆทานได้เหมือนยุคพุทธกาล Article
500808 เส้นทางมหาปูชนียาจารย์เกิดขึ้นได้ยากหากไม่มีบารมีของหลวงพ่อสอิ้ง Article
500809 ผู้ที่จะแสดงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องมีลักษณะมหาบุรุษเท่านั้น Article
500810 กัมมัฏฐาน 40 วิธี ในที่สุดก็ต้องมารวมที่ศูนย์กลางกาย Article
500810 การเทศน์ของครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝัน ทำไมมีเพลง ภาพ พูด Article
500810 ความแตกต่างในวิธีการกำหนดนิมิตถูกลบเลือนเมื่อเข้าถึงความเหมือนภายใน Article
500810 จะไปที่สุดแห่งธรรมต้องคิดใหญ่ มองโลกเหมือนมะนาวบนฝ่ามือ Article
500810 จะเริ่มนั่งด้วยวิธีไหนสุดท้ายก็ใสเอง Article
500810 ถ้าหยุดสนิทเราจะเห็นภายในได้รอบทิศ Article
500810 ทำไมต้องนั่งสมาธิก่อนนอนและตอนเช้า Article
500810 ทำไมพระอุปัชฌาย์ต้องสอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนัง Article
500810 ผลการปฏิบัติธรรมคุณครูพูลสุข เติมเศรษฐเจริญ จากอสุภะ ให้มาเป็นพระใส Article
500810 เมดเล่ย์ เชนคัมแบค Article
500810 รัตนะเหล่าใดไม่งามเหมือนรัตนตรัยในตัว Article
500810 วิธีดูอานาปานสติ ลมกับอากาศต่างกันอย่างไร Article
500810 สกู๊ปพิเศษ ครูสายพิณ สุคันธา โรงเรียนพิงครัตน์ จ เชียงใหม่ Article
500810 แสวงจุดร่วมสมานจุดต่างด้วยการหลับตาเบาๆ Article
500810 เห็นองค์พระแล้วไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ สามารถพิจารณากัมมัฏฐานทั้ง 40 วิธีได้ง่ายๆด้วยธรรมจักขุของ Article
500811 คุณธรรมที่ถูกปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัยจะคอยกระตุ้นเตือนให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและดีงาม Article
500811 ถ้าจะต้องดื่มไวน์ให้ดื่มน้ำองุ่นแทน Article
500811 ผลการปฏิบัติธรรมคุณล้อม ดัลก๊าด เยนเซ่น เดนมาร์ก Article
500811 ผู้แสดงเป็นพระพุทธเจ้าต้อง perfect ไม่งั้นบาปเพราะจะทำให้คนเข้าใจผิด Article
500811 โรงเรียนโสมาภานุสรณ์ กรุงเทพ ตั้งชมรมพุทธระดับอนุบาลแห่งแรกของโลก Article
500811 วันอาทิตย์เข้าวัดฟังธรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้แข็งแรง Article
500811 สมาธิแบบอสุภะดีกับผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย Article
500811 เส้นทางสวรรค์อยู่ที่ฝ่าเท้ามารดา ทำไมต้องกราบที่เท้ามารดา Article
500811 หลวงพ่อดำริโครงการเด็กอนุบาลสอนธรรมะชิงทุนการศึกษา Article
500811 หลวงพ่อทัตตะเทศน์สอนเรื่องกราบเท้าแม่ เด็ก 7 ขวบไม่รู้ภาษาไทยกลับนำไปปฏิบัติได้อย่างอัศจรรย์ Article
500811 โอวาทหลวงพ่อที่มีแก่นักศึกษาค่ายคุณธรรมอุดมศึกษาในวันแม่ Article
500813 the middle way โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าไปสู่โรงงานแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงภายใน Article
500813 การตั้งความปรารถนาต้องใช้เวลา นางสุชาดาต้องใช้เวลาถึงแสนกัปป์ Article
500813 ควรทำให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องง่าย Article
500813 ความมหัศจรรย์ของท่าน้ำสุปติฏฐิตะ ท่าน้ำในวันตรัสรู้ Article
500813 ดวงจันทร์วันเพ็ญกลางกายแปรเปลี่ยนเป็นดวงตะวันในยามราตรี Article
500813 ถ้าจะแสดงเป็นพระพุทธเจ้า ต้องทำให้ได้อย่างน้อยอย่างนี้ Article
500813 ประสบความสำเร็จเป็นเพราะบุญบันดาลไม่ใช่ 1 สมอง 2 มือ Article
500813 ผลการปฏิบัติธรรม คุณทาซาน ลอว์ สิงคโปร์ Article
500813 พระพุทธเจ้าทำความดีอย่างต่อเนื่องจนเป็นบุคคลอจินไตย จะเอาใครไปเทียบกับท่านไม่ได้ Article
500813 พุทธประวัติ ตอน พระมหาบุรุษลอยถาดทองข้าวมธุปายาส Article
500813 เราน่าจะนำการบังเกิดขึ้นของหลวงปู่มาบันทึกบนแผ่นศิลาบ้าง Article
500813 วันใดเรารู้สึกอึดอัด คับแคบ หนักอก หนักใจ ก็ให้เอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกาย Article
500813 วิธีทำให้พุทธบริษัทสี่ตื่นตัวศึกษาพระพุทธศาสนา Article
500814 ชีวิตที่เอื้อต่อการเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไร Article
500814 ทำไมต้องให้พระสงฆ์เป็นผู้สอนสมาธิ Article
500814 ผลการปฏิบัติธรรมคุณคังซานลิม มาเลเซีย Article
500814 ผลของการสาปแช่งเผาพริกเผาเกลือ Article
500814 เราเลือกเกิดได้นะ แต่ต้องมีกำลังบุญมากเพียงพอ Article
500814 สติคืออะไร Article
500814 สมาธิเป็นของสากล โดยวางใจอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จะเป็นจุดเชื่อมโยงใจสู่ความสุขที่แท้จริง Article
500814 สร้างบารมีต้องสวนกระแส วิหาคตสถานที่รวมสงฆ์ศึกษาคำสอนดั้งเดิม Article
500814 หลวงพ่อเสียดายชาวพุทธที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า Article
500815 การออกแบบชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาเศรษฐีในกาลก่อน Article
500815 ทางรอดของมวลมนุษยชาติมีทางเดียวคือ หยุดใจให้ได้ แล้วเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว Article
500815 ผลการปฏิบัติธรรมคุณเฟอร์นันโด้  โรเจอร์  ปานามา Article
500815 มนุษย์ควรเลือกทางรอดด้วยการ เอาตัวของตนค้นหาตัวตนเข้าไปในตัวของตน จะพบตัวตนอยู่ในตัวของตน Article
500815 เมณฑกะเศรษฐีทำถูกเนื้อนาบุญรูปเดียวยังได้สมบัติตักไม่พร่อง เราถวายสังฆทานพระล้านรูปจะขนาดไหน Article
500815 เมื่อไหร่กายและใจมารวมกันอยู่ ณ สิ่งนั้น สิ่งนั้นจะมีอานุภาพ Article
500815 เมื่อไหร่ที่ใจหยุดนิ่งก็จะรู้ว่าอะไรคือความจริง เพราะเห็นไปตามความเป็นจริง Article
500815 หลวงพ่อเล่าความฝัน มีบุญน้อยอุปสรรคมาก มีบุญมากอุปสรรคน้อย Article
500815 ให้ทานแบบไหนเราจะได้อะไร Article
500815 ให้พระลูกชายศึกษาภาษาต่างๆเพื่อให้ธรรมะไปถึงทุกคน สงครามเพื่อสันติภาพ..เป็นไปไม่ได้ Article
500816 กฎใดๆไม่สำคัญเท่ากฎแห่งกรรม Article
500816 คุณยายเคยเห็นนางเงือกที่ท่าน้ำวัดปากน้ำ เรื่องเล่าเงือกมีลูกกับคน Article
500816 ต้องเปลี่ยนทรัพย์สมบัติในโลกเป็นบุญเพื่อนำไปใช้ในปรโลก Article
500816 สร้างวิหารคด ถวายสถานที่รวมสงฆ์ ย้อนยุคพุทธกาล Article
500816 สร้างวิหารคตจะทำให้คนเชื่อมั่นในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงการรวมกันของพุทธบุตรหลายๆล้าน Article
500816 อานุภาพหลวงปู่ในวันครูธรรมกายทำให้เกิดอัศจรรย์ตะวันแก้ว เห็นไปถึงฟลอริดา Article
500817 ชาตินี้คืออนาคตของอดีตที่ผ่านมา เราประกอบเหตุมาอย่างไรปัจจุบันก็เสวยผลอย่างนั้น Article
500817 ให้เดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทำอย่างไรเราทำอย่างนั้น Article
500818 ผลการปฏิบัติธรรม คุณธัญญกานต์ ไรท์ ไซปรัส Article
500818 พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ Article
500820 ครูไม่ใหญ่กับอุบัติเหตุในวัยเรียน Article
500820 ครูไม่ใหญ่เตรียมถวายพระองค์ใหญ่ให้ศรีลังกา Article
500820 ถ้าใจสบายแล้วแสงสว่างภายในก็สว่างขึ้นมาเอง เหมือนแสงสว่างบนท้องฟ้าที่เราลืมตาก็เห็น Article
500820 ปกิณกะครูไม่ใหญ่สมัยเด็ก Article
500820 ผลการปฏิบัติธรรม คุณสุวรรณ อมรเธียร Article
500820 เพียงนึกถึงครูไม่ใหญ่ ก็จะไปหาทันที ไปเป็นแสงสว่างแม้ในคืนที่มืดมน Article
500820 เมื่อพุทธบุตรมารวมกันเป็นเรือนล้าน จะเกิดสิ่งที่ดีที่สุดขึ้นมาในโลกใบนี้ Article
500821 ของอะไรที่เนื่องกับพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่อจินไตยทั้งสิ้น เพราะท่านทำบุญอย่างอจินไตย Article
500821 ชาวพุทธต้องขวนขวายศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้บรรลุธรรมตามท่าน Article
500821 พระอรหันต์ขาดทานบารมียังต้องลำเค็ญเรื่องอาหารในชาติสุดท้าย Article
500821 พุทธประวัติ ตอนเสี่ยงบารมีลอยถาดทองและการเลือกชัยภูมิในการตรัสรู้ Article
500821 เรื่องกฎแห่งกรรมต้องเรียนรู้ เมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจะมีญาณทัศนะเป็นอุปกรณ์ในการศึกษา Article
500821 สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่าแสดงเป็นพระพุทธเจ้า Article
500821 สัตยาธิษฐานที่เราควรเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า Article
500821 หลวงพ่อครอบเสาเอาไว้เพราะเดี๋ยวคนไปกราบ Article
500821 หัวใจที่ยิ่งใหญ่ของพระบรมครู ครูเป็นอาชีพเดียวที่มนุษย์เทวดากราบไหว้บูชา Article
500821 ให้พ่อแม่จดบันทึกความดีระหว่างที่ลูกอยู่ในครรภ์มารดา Article
500822 การบอกบุญต้องใช้บารมี 10 ทัศ Article
500822 การเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต เขาวัดตรงที่ใครได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว Article
500822 ครูให้วิทยาทานจึงรวยความรู้ แต่ถ้าไม่ได้ให้วัตถุทานก็จะไม่รวยทรัพย์สินเงินทอง Article
500822 ทุกศาสนาความเชื่อควรกลับไปศึกษาคำสอนดั้งเดิมเพื่อความผาสุข ทุกศาสดาสอนให้รักเพื่อนมนุษย์ Article
500822 ผลการปฏิบัติธรรม คุณครูธิดา วรรณลักษณ์ ผอ โรงเรียนบ้านปอเน๊าะ Article
500822 ยามใดที่เกิดความสะดุ้งกลัวภัยให้ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 Article
500822 เราสามารถออกแบบชีวิตได้เฉพาะตอนที่มีกายมนุษย์หยาบ Article
500822 ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำโลก เป็นความรู้สากลที่ทุกคนต้องศึกษา Article
500822 ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เป็น “ที่ไว้วางใจ” Article
500822 อวิชชาทำให้มนุษย์เป็นศัตรูกัน Article
500822 อะไรที่ปลื้มกว่าการทำความดีเป็นไม่มี Article
500823 คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีไว้เพื่อทุกคนในโลก จึงต้องขยายงานพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก Article
500823 แพทย์พยาบาลเป็นได้ทั้งยมทูตและเทวทูต ควรให้ความรู้เรื่องความจริงของชีวิตแก่คนไข้ด้วย Article
500823 มนต์ขลังแห่งสมาธิเมื่อเด็กๆได้ทำก่อนเรียนหนังสือ Article
500823 รวมพุทธบุตรล้านรูปเป็นจุดเริ่มต้นแห่งยุครุ่งอรุณแห่งสันติสุขภายใน Article
500824 กินเหล้าเข้าสังคม สังคมขี้เมาเอาเหล้าเป็นตัวเชื่อมเพื่อจะได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ไม่ดี Article
500824 ครูต้องดีก่อน เพราะครูคือต้นแบบของเด็กนักเรียน Article
500824 ความตั้งใจมั่นที่จะเป็นพระบรมครูของพระโพธิสัตว์ Article
500824 ความเป็นอยู่ในเทวโลกวัดกันด้วยบุญ Article
500824 เจ้าหญิงถั่วงอกเจ้าชายปลาทูและเจ้าชายโลตัส ทำในสิ่งที่ทำได้ยาก Article
500824 นรกสวรรค์เป็นเรื่องใกล้ตัว นิพพานเป็นเรื่องในตัว จึงจำเป็นต้องศึกษา Article
500824 บุญเก่ามีไว้สร้างบุญใหม่เป็นบุญต่อบุญ Article
500824 บุญทำความสะอาดเก้าอี้สงฆ์ เราจะได้เชื่อมบุญและบรรลุธรรมเหมือนอย่างท่าน Article
500824 พระเจ้าสอนให้รักเพื่อนมนุษย์ไม่ได้ให้มาฆ่ากัน เลิกทะเลาะแล้วเปลี่ยนมาเป็นผู้ก่อการดีกันเถอะ Article
500824 มนุษย์ต้องมีครู เรามีครูอยู่ 3 คน Article
500824 สื่อมวลชนควรนำเสนอแต่ข่าวที่ทำให้ใจใส Article
500824 หาทรัพย์ได้ก็ต้องใช้ทรัพย์เป็น ถ้าใช้ไม่เป็นก็จะมีโทษ Article
500825 ข้อวัตรที่แตกต่างเกิดจากคำสอนดั้งเดิมที่กระจัดกระจาย ต้องฟื้นฟูกลับมา Article
500825 ความสำคัญของกองทุนคิลานเภสัช Article
500825 ที่มาของคำว่าแพะรับบาป เกิดจากพระเจ้าลองใจ Article
500825 ผลการปฏิบัติธรรม ธรรมทายาทหญิง วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย Article
500825 เราจะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของใครให้ดูสิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดให้ญาติโยม Article
500825 วิชชาต่างๆของพระพุทธเจ้า , ทำไมเราต้องเกิดในบุญเขต Article
500825 สูตรสำเร็จวิธีการบอกบุญจากหลวงพ่อ Article
500825 หลังคาวิหารคดทำจากสแตนเลสหนัก 1 ตัน อยู่ได้ 1000 ปี Article
500827 การศึกษาภาษาบาลีของครูไม่ใหญ่ Article
500827 กุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทไม่ใช่เรื่องไกลตัว Article
500827 ถาดทองของนางสุชาดามีขนาดเท่าไหร่ Article
500827 ผู้ที่มีหัวใจพระโพธิสัตว์มักจะทำอะไรสวนกระแสเสมอ Article
500827 แม้พระเจ้าอชาตศัตรูมีกำลังมากแต่มิอาจยึดทรัพย์โชติกะเศรษฐีได้ เพราะบุญของใครก็ของคนนั้น Article
500827 เราเกิดมาสร้างบารมี ก็ต้องสร้างบารมีทุกอนุวินาที เนื่องจากเราใช้บุญเก่าไปทุกวัน Article
500827 หลวงพ่อถวายทองหล่อยอดเจดีย์มหารัชมังคลาจารย์ Article
500828 ทำบุญถวายยารักษาโรค เอาความแข็งแรงใส่ตัวกันเถอะ Article
500828 นั่งฟุ้ง ทำอย่างไรดี คำตอบจากหลวงพ่อธัมมชโย Article
500828 ผลการปฏิบัติธรรมสามเณร ร็อคกี้ ศรียะวงศ์ ฝรั่งเศส Article
500828 พระพุทธศาสนา ศาสนาประจำโลก เราควรสถาปนาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ Article
500828 วันธรรมชัย หลวงพ่ออยากขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ขยายมรดกตกทอดให้เป็นมรดกโลก Article
500828 วันพระใหญ่ขึ้น 15 ค่ำ พระนิพพานจะส่งผังสำเร็จและบุญละเอียดให้กับผู้ปฏิบัติธรรม Article
500828 หลวงพ่อปรารถนาให้ลูกๆเป็นมนุษย์พันธุ์มหัศจรรย์ จะได้สร้างบารมีไปที่สุดแห่งธรรมอย่างสะดวกสบาย Article
500828 หลวงพ่อพูดถึงอาม่า ยุพิน มณีไพโรจน์ ยอดนักสร้างบารมี Article
500828 เห็นธรรมะแล้วอย่าประมาท รักษาเอาไว้ให้ดี Article
500829 ความแข็งแรงเป็นเรื่องจำเป็น ต้องทำบุญคิลานเภสัชบ่อยๆ Article
500829 ในตัวของทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันคือดวงและองค์พระ แต่ยังขาดครูไปถ่ายทอด Article
500829 ผลการปฏิบัติธรรมนายแพทย์เทพรักษา เหมพรหมราช Article
500829 พระนิพพานเป็นเรื่องในตัว เข้าถึงได้ โดยไม่จำกัดด้วยกาลเวลา Article
500829 มนต์ไล่ฝน การรักษาต้อกระจกด้วยกะลาและปลาเค็ม Article
500829 เราไม่ได้อยู่ในยุคที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น แต่ยังมีสงฆ์เป็นล้านๆรูป ต้องสร้างสถานที่รองรับ Article
500829 เราไม่ทำแบบเด็ก เราจึงไม่เห็นเหมือนเด็ก แต่เราก็ยังทำแบบเด็กได้ด้วยการไม่คิด Article
500829 วิธีอธิษฐานให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว ต้องใช้สัจจบารมีเหมือนอย่างสุวรรณสาม Article
500829 หลวงพ่ออยากให้ลูกๆเป็นมนุษย์พันธุ์มหัศจรรย์เหมือนบรมเศรษฐีในกาลก่อน Article
500830 การรับประทานอาหารของครูไม่ใหญ่ ทานแต่พอดี แล้วให้อิ่มด้วยน้ำ Article
500830 ครูคนที่ 3 ของเราคือพระสงฆ์ Article
500830 คุณครูที่อยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ กำลังสร้างปรมัตถบารมี Article
500830 ทำอย่างไรเมื่อลูกเข้าใจผิดหรือไม่เห็นคุณของพ่อแม่ Article
500830 บำรุงพระภิกษุสามเณรอาพาธก็ได้ชื่อว่าบำรุงเรา Article
500830 มาร่วมพิธีกรรมที่สภากับผ่านออนไลน์ อย่างไหนได้บุญมากกว่ากัน Article
500830 สร้างวิหารคด เข้าข่ายอสทิสทาน Article
500830 ให้ออกแบบชีวิตตามอย่างผู้มีบุญในกาลก่อน Article
500901 ทำตามความปรารถนาของหลวงปู่ เพื่อบูชาหลวงปู่ เนื่องในวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ Article
500901 มนุษย์ทุกคนเป็นพันธุ์ผิวสี โลกใบนี้จึงมีสีผิวที่แตกต่างกัน ประดุจอัญมณีที่หลากแสง Article
500903 Kelly Newton Wordsworth ฉันรู้แล้วแหละว่า god คืออะไร Article
500903 ความทุกข์ของนักปฏิบัติที่ทำให้ธรรมะไม่ก้าวหน้า Article
500903 ชาวไต้หวันกำลังตื่นตัวศึกษาคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า Article
500903 ชื่อภาษาจีนของครูไม่ใหญ่ Article
500903 ทำตัวให้อยู่เหนือวิกฤต เมื่อราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ แล้วจะรวยอย่างเดียว Article
500903 ทุกศาสนิกควรกลับไปศึกษาคำสอนดั้งเดิมของตัวเอง Article
500903 น้ำหนักแปลว่าหนักด้วยน้ำ Article
500903 บุญเท่านั้นที่จะล้างบาปได้ Article
500903 ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเจี๋ยน หมิน เฉวียน ไต้หวัน Article
500903 สวดมนต์ไปเถิดแม้ไม่เข้าใจภาษาบาลี เสียงนี้จะเป็นเสียงบริสุทธิ์ที่จะไปชำระกายวาจาใจ Article
500903 สัมมาทิฐิเป็นเบื้องต้น สัมมาสมาธิเป็นเบื้องปลาย นอกนั้นอยู่ท่ามกลาง Article
500905 ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการสร้างวิหารคด Article
500905 ผลการปฏิบัติธรรมคุณครูอิสรา ชินบุตร Article
500905 วันพระ ชาวพุทธต้องเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก Article
500906 กราบพ่อแม่ ทำไมต้องกราบที่เท้า Article
500906 จะส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศก็ส่งไปเถอะ แต่ต้องให้รู้จักพระพุทธศาสนาก่อนตั้งแต่เยาว์วัย Article
500906 ชาวไทเขินกับเทศกาลเข้าพรรษาที่เชียงตุง Article
500906 เราพบกับความพลัดพรากอยู่ตลอดเวลา อย่าปล่อยให้สถานการณ์โลกมาเป็นอุปสรรคในการสร้างบารมี Article
500906 วัดที่เชียงตุง สร้างศาลาใหญ่ รองรับคนปฏิบัติธรรม Article
500906 วันครูธรรมกายวันสำคัญของโลก หนทางพระนิพพานมีทางเอกสายเดียวเรียกว่า เอกายนมรรคซึ่งอยู่ภายในตัว Article
500906 หน้าบ้านควรมีโรงทานเล็กๆ ตักบาตรสร้างมหาทานบารมีกับเนื้อนาบุญ Article
500907 middle way ศาสดาของทุกศาสนาอยากให้ทุกคนเข้าไปถึงสันติสุขภายใน เป็นคนดีที่โลกต้องการ Article
500907 VStar คุณครูรวมเงินวิทยฐานะสร้างห้องปฏิบัติธรรมหล่อหลอมนักเรียน รร.วัดลิ้นทอง จ.อ่างทอง Article
500907 การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว ถ่ายทอดความก้าวร้าวให้ลูกโดยไม่รู้ตัว Article
500907 ครูเล่าธรรมะให้นักเรียนฟัง คุณครูจะถูกยกระดับเหมือนเป็นตัวแทนของพระบรมศาสดา ได้บุญใหญ่ Article
500907 ต้องให้เขารู้ know how ว่าทำไมถึงจน วิธีแก้จนต้องใช้พุทธวิธีอย่างเดียว Article
500907 มหาทานบารมีที่อยู่ในตัวเป็นดวงบุญใสๆ เป็นดวงสมบัติ จะทำให้เห็นช่องทางดูดทรัพย์ Article
500907 เศรษฐกิจตกต่ำให้พูดแต่เรื่องดีๆ ทำใจใสๆเดี๋ยวสมบัติใหญ่จะไหลมา Article
500907 สะอาดกับระเบียบ คือการให้เกียรติแก่ผู้มาเยือน Article
500907 หลวงปู่วัดปากน้ำ ผู้ชี้ทางเอกสายเดียวสู่พระนิพพาน Article
500907 ให้กราบเท้าบิดามารดา เท้าไม่ใช่ของต่ำต้อยแต่เป็นสิ่งสำคัญ Article
500908 บันทึกของหลวงปู่ จากปริยัติสู่ปฏิบัติ Article
500908 ผลการปฏิบัติธรรม คุณโจแอน บอร์ด้า เซนส์ โคลัมเบีย Article
500910 เรื่องเล่าของคุณยาย วันครบรอบวันละสังขาร Article
500911 ทบทวนบุญจนเกิดปีติ วิธีจัดการความคิดพิชิตความฟุ้ง Article
500911 ที่หมู่บ้านปฏิบัติธรรม แค่พรรษานีก็ค้น case study ได้แล้ว ค้นกันไปเป็นทีม Article
500911 ผลการปฏิบัติธรรมคุณแจ๊คกี้ เชา มาเลเซีย Article
500911 วันครูธรรมกาย ถ้าไม่มีวันนี้ เราเกิดมาตายฟรี Article
500911 หมู่บ้านปฏิบัติธรรม ถ้าผ่าน 3 สเต็ปนี้ ศึกษา case study ง่ายแล้ว Article
500912 ฝึกฝนการหยุดนิ่งภายใน มี 3 สเต็ปขั้นตอน Article
500912 การออกแบบชีวิตของคุณยาย ชาติต่อไปจะสมบูรณ์ เป็นผู้ชาย ออกบวช Article
500912 คนที่มีเชื้อแห่งบุญ พอได้ข่าวบุญ ก็จะเชื่อมใจกันได้ จะเกิดปีติ Article
500912 ตราบวันโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน เนื้อเพลงมีความหมายดีมาก Article
500912 ติวธรรมะที่อาศรมอุบาสิกา ทะลุเป้าเข้าถึงธรรม Article
500912 ผลการปฏิบัติธรรม คุณจิตราพร ยามาชิตะ ญี่ปุ่น Article
500912 วันครูธรรมกาย ทุ่มเทชีวิตจิตใจทำความเพียร แม้เห็นกุศลนิมิตหลวงปู่ก็ชื่นใจแล้ว Article
500912 สมุดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมของคุณจิตราพร ยามาชิตะ Article
500913 ถวายมหาสังฆทานสงฆ์ล้านรูป ตรงนี้แหละสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องจะบังเกิด Article
500913 ถวายสังฆทาน เชื่อมสายบุญกับพุทธบุตร 266 วัดสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Article
500913 พระพุทธรูปแบบพระธรรมกายใกล้เสร็จแล้ว ถ้าเอาไปไว้โคนต้นโพธิ์ เราจะนึกภาพย้อนหลังสมัยพุทธกาล Article
500913 เมื่อเราเปลี่ยนแปลง โลกก็จะเปลี่ยนแปลงตาม ถ้าเราเปลี่ยนได้เร็ว โลกก็เปลี่ยนได้เร็ว Article
500913 ลูกเขตในเฟิร์มแอนด์ฟิต ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายใน Article
500913 วันครูธรรมกาย หลวงปู่ได้อุทิศชีวิตบรรลุธรรม Article
500913 สมบัติจักรพรรดิ ผู้มีบุญในกาลก่อนมีได้ ทำไมเราจะมีไม่ได้ Article
500913 อุปสรรคมีเอาไว้ให้ข้าม เพื่อเราจะไปสู่เป้าหมาย Article
500914 เชียงตุง ปราการใหญ่ของวัฒนธรรมชาวพุทธ Article
500914 ปล่อยวางคือการวางอุเบกขา ปล่อยวางก็เข้ากลางได้ จะไปถึงบรมสุข Article
500914 เราจำเป็นต้องเป็นเศรษฐีในอุดมคติ เศรษฐีที่ไม่ต้องทำมาหากิน Article
500914 วันครูธรรมกาย แค่ปล่อยวางก็เข้ากลางได้ Article
500914 ให้ศึกษาวิธีพัฒนาข้าวให้ย้อนยุคเหมือนข้าวต้นกัปป์ Article
500915 ผลการปฏิบัติธรรม คุณจิดาภา อินทพิบูลย์ Article
500915 มีโภคทรัพย์ทั้งที ต้องมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง Article
500915 เรื่องราวการปริวาสกรรมของหลวงพ่อที่ไร่โยมแม่เสริมสุข จ กาญจนบุรี Article
500915 วันครูธรรมกาย เพราะมีท่านเราจึงมีที่พึ่ง Article
500915 วันอาทิตย์ ปฏิบัติธรรมที่วัดร่วมกัน เป็นพลังหมู่ เกิดพลังแห่งความบริสุทธิ์ขยายออกไปทั่วโลก Article
500915 หากคิดจะเปลี่ยนศาสนา ให้เอาอย่างนี้สิ Article
500917 ความสุขจากสมาธิของครอบครัว Kelly Newton Wordsworth Article
500917 ความหมายที่แท้จริงของคำว่า god Article
500917 จะเป็นเศรษฐีในอุดมคติ ต้องสร้างมหาทานบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน Article
500917 ผลการปฏิบัติธรรม คุณดิดิเอ้ ประเทศฝรั่งเศส Article
500918 พุทธบุตรใจเพชรพระครูปัญญา ธรรโมภาส วัดเจริญธรรม จังหวัดยะลา Article
500918 วันพระ คำสอนของผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้ว จึงจะเหมาะสมที่จะนำมาฟื้นฟูศีลธรรมมวลมนุษยชาติ Article
500918 สร้างทานบารมีอย่างเมณฑกเศรษฐี เตรียมเสบียงเดินทางไกลในเส้นทางเอกายนมรรค Article
500918 สิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อชวนคนทำความดี Article
500919 ชาวพุทธต้องให้ความสำคัญกับวันพระ เหมือนอย่างเพื่อนต่างศาสนิก Article
500919 ถ้าเรามีฟัน 40 ซี่เหมือนพระพุทธเจ้า จะเป็นอย่างไร Article
500919 ปณิธานหลวงปู่ในวันครูธรรมกาย หลวงพ่ออัญเชิญหินอ่อนที่หลวงปู่บรรลุธรรมมาประดิษฐานในวิหาร Article
500919 ปาฏิหาริย์ 3 ของพระพุทธเจ้า และเรื่องราวการปิดทองเสาคู่หน้าเจดีย์ Article
500919 เป็นมะเร็ง หมอบอกจะอยู่ได้ 6 เดือน เข้าถึงองค์พระภายใน ไปเช็คอีกทีมะเร็งหายไปเลย Article
500919 หัวใจที่เด็ดเดี่ยวของพระครูปัญญา ธรรโมภาส วัดเจริญธรรม จังหวัดยะลา Article
500920 ปาฏิหาริย์คือวิทยาศาสตร์ทางใจ ขนาดคนมีกิเลสยังทำได้ ทำไมผู้หมดกิเลสจะทำไม่ได้ Article
500920 ผลการปฏิบัติธรรม คุณสุรีย์นารถ เชื้อรัตนพงษ์ มะเร็งขั้นที่ 4 หายได้ด้วยสมาธิ Article
500920 มนุษย์ก็คือมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ ครูไม่ใหญ่เคยสอนคนตาบอดให้เข้าถึงธรรม Article
500921 เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาเราต้องผูกโยงไว้กับตัวเล็กๆปลูกฝังกันตั้งแต่เยาว์วัย Article
500921 คำว่า “ค้ากำไรเกินควร” ใช้กับเรื่องของบุญไม่ได้ Article
500921 ที่หลวงพ่อบอกให้อยู่ในบุญ มันคืออะไร ทบทวนบุญต้องทำอย่างไร ทำแล้วจะเกิดสิ่งดีๆอะไรบ้าง Article
500921 บุญสะอาดอย่าเห็นว่าเป็นบุญเล็กบุญน้อยหรือต่ำต้อย ทำได้ต้องลดมานะทิฐิและมีดวงปัญญา Article
500921 วิธีบอกเทวดาไม่ให้ฝนตกในงานบุญใหญ่ _ เทวดาจะติดตามรักษาผู้มีบุญเพื่อต้องการบุญเป็นบรรณาการ Article

โอวาท
ที่มา

ต้นฉบับ

Leave a Comment

Your email address will not be published.