๔๕. อานิสงส์การรักษาศีล

เราชาวพุทธ วันพระก็ต้องเข้าวัด ฟังธรรมปฏิบัติธรรม
บำเพ็ญบุญ ที่วัดใกล้บ้าน หรือวัดที่เราคุ้นเคย
เพื่อจะได้เป็นทางมาแห่งบุญของเรา
วันธรรมดาเราถือศีล ๕
พอถึงวันพระ เราถืออุโบสถศีล (ศีล ๘)
จะได้รับอานิสงส์โดยย่อ คือ
จะมีรูปงามตั้งแต่เกิด โดยไม่ต้องไปทำศัลยกรรม
ศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข โภคทรัพย์ และพระนิพพาน
จะทำให้เราเข้าถึงสมาธิได้ง่าย
พอใจเราใส ใจเราสบาย เดี๋ยวสมบัติใหญ่ก็ไหลมาเทมา
เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ แม้ตัวเราเองก็นับถือตัวเอง
จะมีปีติและภาคภูมิใจในตัวเราเอง

๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/90
ต้นฉบับ หนังสือ เล่ม 1 สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศล

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.