58.การแผ่เมตตาทำให้ใจเป็นสุข

การแผ่เมตตาทำให้ใจเราเป็นสุข
แผ่กระแสแห่งความปรารถนาดีของเรา
ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีประมาณ
ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุข
พ้นจากทุกข์โศกโรคภัยพิบัติต่าง ๆ
ใครที่เคยทำให้เราขุ่นข้องหมองใจ ขุ่นมัว
เราก็ให้อภัยเขา ไม่โกรธตอบ
ไม่ผูกโกรธ ไม่ผูกพยาบาท
การผูกโกรธ ผูกพยาบาท
เป็นเหตุให้ใจเราเศร้าหมอง ขุ่นมัว เป็นทุกข์
หลับก็ไม่เป็นสุข ตื่นก็ไม่เป็นสุข
เหมือนคนป่วยอย่างนั้น
11 มีนาคม พ.ศ. 2531

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/44
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 3

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.