2.ชนะด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี

ต้องคิดดี พูดดี ทำดี
แล้วสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นแบบสวนกระแส
ไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดิน อากาศ ฟ้า จะเป็นอย่างไร
โลกจะเป็นอย่างไร
เราสามารถฝ่าวิกฤตสวนกระแสไปได้
ถ้าหากเราไม่ให้โอกาสมารได้ช่องส่งผลผ่านตัวของเรา
แต่ถ้าเราเผลอไปคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี
กลุ้มอกกลุ้มใจ วิตกกังวล เป็นต้น
มารก็จะได้ช่องส่งผล
แต่ถ้าเราไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนั้น
ใจนิ่งอยู่ในบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมา
อยู่ในธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอทุกวัน
มารก็ไม่ได้ช่อง เมื่อมารไม่ได้ช่อง
บุญก็ได้ช่องส่งผล ส่งผังสำเร็จให้บังเกิดขึ้น
เราเกิดมาสร้างบารมีในเส้นทางนี้
ก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา
1 มกราคม พ.ศ. 2559

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/44
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 3

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *