92. ทำบุญตามกาล

ทำบุญตามกาล

ผมเดินทางไปหลายประเทศกว่า ๖๐ครั้ง โดยเริ่มจากไม่มีเงินเลย แต่น่าแปลกมากก่อนเดินทางทีไร จะมีคนนำเงินมาช่วยเหลือทุกครั้ง เป็นเพราะบุพกรรมใดครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ก่อนเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้งจะมีคนนำเงินมาให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะในอดีตได้เคยมีบุญสงเคราะห์ญาติที่มาขอความช่วยเหลือในคราวจำเป็นต่าง ๆ ก็จะให้ความช่วยเหลือทุกครั้งไป กับบุญที่ทำตามกาล เช่น เวลาหน้าผลไม้ หน้าข้าว ก็จะนำผลไม้และข้าวที่ออกใหม่ไปทำบุญถวายพระภิกษุสามเณรก่อน และทำบุญทอดกฐินตามกาลทาน ตามประเพณีมารวมส่งผล
๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.