75. บวชเอง ชวนบวช จัดงานบวช

บวชเอง ชวนบวช จัดงานบวช

ผมอยากทราบว่า อานิสงส์จากการบวชการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนมาบวชและการจัดงานบวช ได้บุญแตกต่างกันอย่างไรครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
อานิสงส์การบวชโดยย่อ ผู้บวชจะได้บุญมากที่สุด คือ ปิดอบายให้กับตัวเองและคุณพ่อคุณแม่ จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกชาติการทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชักชวนคนมาบวช ทำให้มีพวกพ้องหมู่ญาติที่เป็นคนดี เป็นบัณฑิต เป็นนักปราชญ์ ถ้าชวนมากจะมีพรรคพวกมาก ถ้าชักชวนน้อยจะมีพรรคพวกน้อย การมีพรรคมีพวกก็จะทำให้มีความสะดวกในการสร้างบารมีการจัดงานบวช จะมีส่วนในบุญของผู้บวชทุกคน เช่น ถ้าบวช ๕๐๐ คน ก็จะมีส่วนแห่งบุญของทั้ง ๕๐๐ คน บุญนี้ก็จะทำให้เราได้รับความสะดวกสบาย และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในทุกที่ที่เราไป และจะได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา เป็นต้น
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.